Harga iklan

Setiap iklan yang ingin dibuat di web ini adalah mengikut harga seperti berikut:

Kategori Tempoh Harga
Semua 1 bulan RM 5.00
3 bulan RM 10.00
6 bulan RM 18.00
12 bulan RM 30.00
24 bulan RM 50.00

Promosi

Namun begitu, kami sedang membuka tawaran membuat iklan dengan harga promosi sebagai persediaan pra-pelancaran web ini tidak lama lagi. Harga promosi bagi setiap iklan adalah seperti berikut:

Kategori Tempoh Harga
Semua 12 bulan RM 20.00
24 bulan RM 35.00

Harga promosi ini akan ditutup bila-bila masa.